• Duchowość,  Szczęście

    Jaki jest sens życia?

    „Ty jesteś Życiem, które przenika Twoje ciało, Twój umysł, Twoją duszę.Kiedy to odkryjesz – nie dzięki logice, czy intelektowi, ale dzięki temu, że czujesz to Życie w sobie – przekonasz się, że jesteś tą samą siłą, która otwiera i zamyka…

  • Nauka,  Prawo przyciągania

    Fizyka kwantowa a prawo przyciągania.

    Fizyka kwantowa a prawo przyciągania. Wstęp do rozważań. Jak uzasadnić naukowo istnienie prawa przyciągania (o istnieniu i powtarzalnym stosowaniu prawa przyciągania pisałam już tutaj i tutaj)? Czy jest to w ogóle możliwe? Uważam, że tak. W oparciu o fizykę kwantową.…